Jogi nyilatkozat

A www.yfu.hu weboldal tartalmi, grafikai és egyéb alkotóelemei a Youth For Understanding Hungíry Egyesület (YFU Hungary) szellemi tulajdonát képezik, így a szerzői jogi törvény védelme alatt állnak.

A honlap használatával Ön az alábbi feltételeket fogadja el:

A YFU Hungary fenntartja magának a honlap bármely részének, bármilyen technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogokat. A honlap tartalma idézhető és többszörözhető a forrás pontos megjelölésével, amennyiben a további felhasználás nem kereskedelmi, illetve üzleti célú, és megfelel a 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, a Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről), a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről) és a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezéseinek.

A YFU Hungary előzetes, írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap egészének, vagy egyes részeinek (szöveg, grafika, audio-, videoanyag, stb.) feldolgozása, illetve értékesítése. Előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül a honlap tartalmi elemi nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei előzetes engedély esetén sem változtathatók meg, és használhatók fel a honlap tartalmától eltérő céllal.

Jogosulatlan felhasználás észlelése esetén a YFU Hungary követelheti a jogsértő magatartás megszüntetését, és kárának megtérítését az egyéb polgári, és büntetőjogi intézkedések megtétele, kezdeményezése mellett.

A honlapon található információk a tájékoztatást szolgálják, a honlap szerkesztői törekednek arra, hogy az itt fellelhető információk pontosak, frissek és teljes körűek legyenek, mindazonáltal mindennemű felelősségüket kizárják ezen információk használatából adódó károk bekövetkezéséért. A honlapon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak, vagy szerződési ajánlat elfogadásának.

A YFU Hungary fenntartja magának a jogot arra, hogy a honlap tartalmán előzetes értesítés nélkül változtatást vagy javítást hajtson végre, továbbá fenntartja a jogot az elérhetőség korlátozására vagy megszüntetésére is. A honlap, illetve az azon elérhető információk hozzáféréséből, ennek elmaradásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, működési üzemzavarából, illetve a tájékoztatás pontatlanságából eredő kárért a felelősségét a YFU Hungary kizárja.

A jelen honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért vagy a hivatkozott külső weboldalak eljárásmódjáért a YFU Hungary nem tehető felelőssé.