Iskoláknak

A YFU Hungary közel 30 éve szervez egy éves oktatási programokat középiskolás diákok számára. A diákok önkéntes fogadócsaládokhoz kerülnek, és helyi középiskolában tanulnak. Így folytathatják otthon megkezdett tanulmányaikat, ugyanakkor megismerkedhetnek az adott ország iskolarendszerével, egy-egy helyi középiskolával, a tanulók életével is.

Diákcsere programjaink lényegében tanulmányutak, melyek célja, hogy a résztvevők megismerjenek egy számukra idegen kultúrát, életvitelt, gondolkodásmódot – ezáltal nyitottabbá, toleránsabbá, megértőbbé váljanak. Az idegen környezetben eltöltött idő a fogadóország nyelvének elsajátítása mellett arra is lehetőséget ad, hogy a diákok alaposabban megismerjék és megértsék saját magukat és kultúrájuk értékeit is.

A hozzánk érkező külföldi diákok magyar középiskolákba járnak a csereévük alatt – de milyen céljai és hozadékai vannak ennek?

Az iskolába járás a YFU programjának alapvető eleme

Cserediákjaink az ország különböző pontjain élnek, így a legkülönfélébb iskolák fogadják be őket vendégtanulóként. A csereév alatt kötelező az iskolába járás, az iskolai programokon és tanórákon való részvétel. Az iskolai életben való aktív jelenlét szerves része a programunknak, nagy szerepe van a beilleszkedésben és a magyar nyelv elsajátításában is.

Ez egy óriási élmény a diákok számára, hiszen az iskolarendszer és az intézmény értékei mellett a magyar kultúrát és hagyományokat is testközelből megismerhetik. Az iskola fontos színtere a szociális kapcsolatoknak: a diáktársakkal való közös időtöltés, beszélgetés és barátkozás során a magyar nyelvet is egyre ügyesebben értik, használják.

Diákjaink az intézmény többi tanulójával megegyező jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, a vizsgakötelezettség kivételével. Az év elején még többnyire nem beszélnek magyarul, ezért az első hónapokban a legtöbb tanórán nem tudnak aktívan részt venni. Ahogy fejlődik nyelvtudásuk és kezdenek beilleszkedni az osztályközösségbe, úgy növekszik iskolai teljesítményük is. Tapasztalatunk szerint a második félévre már sikerül annyira elsajátítani a magyar nyelvet, hogy értékelhető teljesítményt nyújtsanak. Így osztálytársaikhoz hasonlóan dolgozatot írnak és akár osztályozni is lehet őket bizonyos tantárgyakból. A külföldi diákok számonkérése inkább motiváló, mintsem tanulmányi célú, ám nagyon fontos, hogy ebből a szempontból is osztálytársaikhoz hasonlóan kezeljék őket.

Élmény a diákoknak, érték az iskolának

Amíg diákunk magyarul tanul, az iskola tanulói gyakorolhatják vele az ő anyanyelvét, illetve az angol nyelvet (ez a közös nyelv a YFU-nál). Egy cserediák jelenléte a nyelvgyakorláson túl is számtalan lehetőséget kínál az intézmény számára, hiszen el sem kell hagyni az osztálytermet ahhoz, hogy kinyíljon a világ.

Azáltal, hogy diákjaink „házhoz hozzák” saját kultúrájukat, az iskola tanulói találkozhatnak egy másik országgal, megismerkedhetnek az ottani diákok életével, szokásaival. Toleranciáról, kulturális különbségekről tanulnak, fejlődik kommunikációs készségük és interkulturális érzékenységük. Egy kis kedvesség, kezdeményezés és türelem segítségével akár életre szóló nemzetközi barátságok alakulhatnak ki.

Cserediákjaink örömmel tartanak előadást saját országuk kultúrájáról, szokásairól, de iskolai eseményeken (pl. ünnepségek, szalagavató) is felléptek már. Szívesen csatlakoznak iskolai közösségekhez, szakkörökhöz, énekkarhoz vagy néptánc csoporthoz.

Praktikus tudnivalók

  • Diákjaink vendégtanulói státuszban vannak jelen a középiskolákban.
  • Jellemzően 10-11. évfolyamos osztályba kerülnek.
  • Minden tanórán ugyanúgy részt kell venniük, mint osztálytársaiknak, kivéve, ha az iskola úgy ítéli meg, hogy bizonyos tantárgyakból felmenti őket (ez leggyakrabban második idegennyelv, fakultáció).
  • Nem kötelező osztályozni őket, de értékelhető teljesítmény esetén kaphatnak osztályzatot.
  • A tanév végén bizonyítvány helyett szöveges értékelést, igazolást kapnak.
  • Kötelező iskolai rendezvényeken az ő jelenlétük is elvárt.
  • Részt vehetnek osztálykirándulásokon és más iskolai táborokban.

A YFU egész évben támogatást nyújt a diákoknak, fogadócsaládoknak és befogadó iskoláknak. A fogadócsaládok lakóhelyéhez igazítva keresünk befogadó iskolákat diákjaink számára. Az évek alatt kialakított partnerkapcsolatainknak, sikeres együttműködéseinknek hála bizonyos iskolák rendszeresen fogadnak YFU-s diákot.

Kérdése van? Az Ön iskolája is szívesen fogadna külföldi cserediákot? Írjon nekünk a yfu@yfu.hu e-mail címre!